PopUpCollege on innovatiivinen tiimioppimisen ympäristö, jossa eri koulutusalojen opiskelijat tiimiytyvät ja hankkivat asiakasprojekteja ympäröivältä liike-elämältä. PopUpCollege toimii määräajoin oppilaitoksen ulkopuolelta hankituissa tiloissa, esim. kauppakeskuksissa. 

 

Projektityöskentelyä ohjaavat valmentajat ja hankittu osaaminen arvioidaan ja opinnollistetaan yksilöllisen osaamisen hankkimissuunnitelman mukaisesti.  

Business Class on syventävän tiimioppimisen pilotointi, joka toteutettiin talossamme lukuvuonna

2016 -17. Opiskelijoiden lukuvuosi suunniteltiin työpäivinä ja viikko-ohjelma koostui säännöllisistä    treeneistä, projektipäivistä ja viestintäpajoista.

Kolmesta ryhmästä muodostettua tiimikulmaa ja opiskelijoiden projektityöskentelyä ohjasi eri alan asiantuntijoista koottu opetiimi.

Peruskoulupohjaiset liiketalouden opiskelijat hankkivat yrittäjyysosaamista lukuvuoden ajan

Vuosi yrittäjänä - Business Village - ympäristössä. 

Ammatilliset tutkinnon osat integroidaan omien 

NY-yritysten pyörittämiseen.

ICEE on EU rahoitteinen tutkimushanke, jossa 

tutkitaan yrittäjyyskasvatuksen vaikuttavuutta

viidessä EU-maassa. Edustamme tässä hankkeessa

suomalaista ammatillista koulutuskenttää.