Shortcut ohjaa sinut pedagogisen kehittämisen toteuttamiin digiprojekteihin ja niissä syntyneisiin tuotoksiin.