Arkisto

Tunnisteet

No tags yet.

Viimeisimmät julkaisut

Interaktiivinen CV henkilöbrändäyksen välineenä


Tiistaina 13.3 oppilaitoksemme kansainvälisille vierailijoille, sekä englanninkieliselle liiketoiminnan QBA-opiskelijaryhmälle järjestettiin henkilöbrändäystä käsittelevä workshop. Workshop oli osa oppilaitoksen Building Brands -kansainvälistä teemaviikkoa.

Työpajassa tutustuttiin henkilöbrändäykseen ja erityisesti henkilöbrändin visuaalisten elementtien rakentamiseen. Workshopin aikana opiskelijat loivat interaktiivisen CV:n Canva- ja ThingLink –työkaluja hyödyntäen.

Kuka minä olen?

Työpaja alkoi lyhyellä johdannolla henkilöbrändäykseen, jonka jälkeen opiskelijoiden tehtävänä oli pohtia kysymyksiä, kuten kuka minä olen, mitkä ovat vahvuuteni ja mikä tekee minusta uniikin. Tässä tehtävässä ei haluttu kiirehtiä, sillä hyvä itsetuntemus on oman brändin luomisen kulmakiviä.

Itsetuntemuksen lisäksi brändin luomisessa tärkeää on tunnistaa muiden mielikuvia itsestä. Opiskelijoita pyydettiin kuvailemaan vierustoveriaan ja hänen vahvuuksiaan vähintään kolmella ominaisuudella. Harjoitustehtäviä tehtäessä nousi esiin, että brändin ei tarvitse olla kiilotettu tai liioiteltu kuva itsestä, vaan autenttisuus on tärkeää.

Henkilöbrändäyksessä autenttisuus on tärkeää.

Visuaalinen CV-pohja

Ennen kuin opiskelijat lähtivät suunnittelemaan omaa kuvakollaasiaan interaktiivisen CV:n pohjaksi, tutustuimme esimerkkien kautta siihen, kuinka visuaaliset elementit, kuten väri- ja fonttivalinnat vaikuttavat mielikuviin. Kun brändin visuaaliset elementit on suunniteltu, tulee niitä hyödyntää viestinnässä johdonmukaisesti.

Myös kuvilla voi viestiä monella tapaa: perinteisen kasvokuvan sijaan persoonaa ilmentävässä CV:ssä voi käyttää vaikkapa kuvaa itsestään lempiharrastuksen parissa.

Business-opiskelija voi viestiä osaamisestaan ja kiinnostuksen kohteistaan monella tapaa.

Yllä olevat kollaasit on luotu Canva-työkalulla, jolla myös opiskelijat loivat oman visuaalisen CV-pohjansa. Kuvan suunnittelussa hyödynnettiin Canvan valmista photo collage -kuvakokoa, josta löytyy myös esimerkkejä monenlaisesta asettelusta.

Canva-työkalun etu on se, että sen käyttö on helppoa, ja palvelusta löytyy paljon valmiita kuvia ja muita elementtejä. Kuvankäsittelyosaamista ei siis juurikaan tarvita käytön aloittamiseksi.

Interaktiivinen CV

Kun CV:n pohja oli suunniteltu, siihen alettiin liittää tietoja ThingLinkilla. ThingLinkin avulla kuvaan on mahdollista liittää monenlaista tietoa: tekstiä, kuvaa, ääntä, sekä linkkejä esimerkiksi sosiaalisen median profiileihin. Linkkien ja asettelun avulla voidaan luoda kuvaan myös tarinallisia elementtejä.

Vie hiiri alla olevan kuvan ikonien päälle nähdäksesi niiden sisällön (kuvan latautuminen saattaa kestää hetken mobiililaitteilla).

Kuvaan voi liittää monenlaista sisältöä, kuten tekstiä, kuvia ja linkkejä.

Työpajan lopuksi opiskelijat linkittivät valmiit ThingLink-esityksensä yhteiseen Padlet-seinään. Jatkossa opiskelijat voivat hyödyntää esitystä osana henkilöbrändinsä rakentamista, sekä linkittää sen esimerkiksi työhakemukseen. ThingLink-esityksiä on mahdollista myös upottaa upotuskoodin avulla vaikkapa omaan blogiin tai sähköiseen portfolioon.

Palaute työpajasta

Opiskelijat tuntuivat pitävän luovasta työskentelytavasta, vaikka osa pohti, voiko työhakemukseen oikeasti liittää näin persoonallisen CV:n. Ohjenuorana voidaankin pitää, että on hyvä tutustua rekrytoivaan yritykseen ja arvioida sen suhtautumista tämänkaltaiseen CV-malliin.

Tässä erään kv-opiskelijan mietteitä työpajasta:

Today we had a workshop of how to create an interactive CV with different tools. First we were shown how it works and what we can do and afterwards we could try ourself. It's been really interesting, because this school In gerneral uses programs we don't even know. On [your resume] you can add various links for social media, websites, YouTube, email or whatever you want to. As I said, it's been pretty cool, BUT please give the next generation not only a PC but also a mouse, it would be way easier to work with this programs if I had one.

Vaikka kuvat eivät koskaan työhakemuksiin päätyisivätkään, on tämän päivän työelämässä ensiarvoisen tärkeää pohtia omia kykyjä ja vahvuuksia esimerkiksi tämäntyyppisen kuvakollaasin avulla.

Haluatko tietää lisää työpajasta? Ota yhteyttä työpajan järjestäjään Katarinaan (katarina.ojala[at]businesscollege.fi)

#ThingLink #Canva #Brändi

©PedaReboot - All rights reserved.